Náš tím

team
Mgr. Juraj Bugala

Zakladateľ spoločnosti
Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 1998. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (905) 202 713
E-mail: juraj.bugala@akbd.sk

team
JUDr. Peter Ďurček

Zakladateľ spoločnosti
Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 1997. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (905) 693 785
E-mail: peter.durcek@akbd.sk

team
Mgr. Lenka Michalisková

Advokátsky koncipient
Získala právnické vzdelanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 2010. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (948) 242 435
E-mail: lenka.michaliskova@akbd.sk

team
JUDr. et Ing. Alžbeta Calpaš Mordinová

Advokát a konateľ spoločnosti
Získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 2012.
 Ovláda anglický jazyk.
Telefón: +421 (917) 351 972
E-mail: alzbeta.mordinova@akbd.sk

team
Mgr. Matúš Leviczki

Advokátsky koncipient
Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 2018. Ovláda anglický jazyk.

E-mail: matus.leviczki@akbd.sk

team
JUDr. Miroslav Janík

Advokátsky koncipient
Právnické vzdelanie získal na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave, ktoré úspešne absolvoval v roku 2016. Ovláda anglický jazyk.

E-mail: miroslav.janik@akbd.sk