Náš tím

team
Mgr. Juraj Bugala

Advokát
Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 1998. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (905) 202 713
E-mail: juraj.bugala@akbd.sk

team
JUDr. Peter Ďurček

Advokát
Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 1997. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (905) 693 785
E-mail: peter.durcek@akbd.sk

team
Matej Hutkai

Asistent

team
Filip Hummler

Asistent

team
Ing. Andrea Šavelová

Office manager
Absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, odbor ľudské zdroje a personálny manažment.
Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (948) 335 072
E-mail: andrea.savelova@akbd.sk

team
JUDr. Kristína Jankovičová

Advokátsky koncipient
Získala právnické vzdelanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 2010. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (917) 988 099
E-mail: kristina.jankovicova@akbd.sk

team
Mgr. Lenka Michalisková

Advokátsky koncipient
Získala právnické vzdelanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 2010. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (948) 242 435
E-mail: lenka.michaliskova@akbd.sk

team
JUDr. et Ing. Alžbeta Mordinová

Advokát
Získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 2012.
 Ovláda anglický jazyk.
Telefón: +421 (917) 351 972
E-mail: alzbeta.mordinova@akbd.sk

team
Mgr. Ján Sodoma

Advokát
Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 2011. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (911) 066 871
E-mail: jan.sodoma@akbd.sk

team
Mgr. Michal Pecko

Advokát
Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 2006. Ovláda anglický jazyk.

Telefón: +421 (918) 681 284
E-mail: michal.pecko@akbd.sk