O nás

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček je etablovaná a zároveň dynamicky sa rozvíjajúca kancelária s kolektívom mladých, flexibilných a ambicióznych právnikov. Vznikla v roku 1999 a veľmi rýchlo si vydobyla svoje postavenie na slovenskom trhu právnych služieb. Jej zakladajúcimi partnermi sú Mgr. Juraj Bugala a JUDr. Peter Ďurček. Sídlom advokátskej kancelárie je Bratislava, avšak do jej pôsobnosti patrí celé územie Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe disponuje skúseným tímom, zloženým z 1 advokáta, 3 advokátskych koncipientov a 1 asistenta. Predstavujeme kolektív mladých a prispôsobivých ľudí, s pozitívnym vzťahom k právu a práci, samostatných, vysoko zodpovedných, diskrétnych, odborne zdatných, so zmyslom pre lojalitu a tímovú spoluprácu, čím zabezpečujeme neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb.

Pri poskytovaní právnych služieb chránime záujmy svojich klientov, zachovávame mlčanlivosť, vyhýbame sa možným konfliktom záujmov, snažíme sa o nadštandardný a osobný prístup ku klientovi a dlhodobý vzťah s klientom založený na vzájomnej dôvere a maximálnej spokojnosti. Pri poskytovaní právnych služieb zohľadňujeme ekonomické ciele klienta a pri riešení problémov okrem právneho hľadiska sledujeme aj komplexné dopady navrhovaného riešenia so snahou poskytnúť konzistentné poradenstvo smerujúce k dosiahnutiu zámeru klienta. Pri práci využívame všetky dostupné technické prostriedky, ktoré si vyžadujú nároky súčasnej modernej doby, a ktoré sú zamerané na zrýchlenie a skvalitnenie poskytovaných právnych služieb.

Externe spolupracujeme s daňovými poradcami, tlmočníckymi a prekladateľskými agentúrami pri zabezpečovaní súdnoznaleckých prekladov listín do všetkých svetových jazykov, súdnymi znalcami pri vyhotovovaní znaleckých posudkov, účtovníckymi a audítorskými subjektmi.