Oblasti praxe

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ponúka komplexné právne služby v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach poskytujeme klientom právne služby v hmotnoprávnych otázkach a súčasne zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Finančné a hospodárske právo

V tejto oblasti poskytujeme právne služby na základe osobitných požiadaviek klienta, so zameraním najmä na :

Ochranu hospodárskej sútaže

Daňové právo