Oblasti praxe

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ponúka komplexné právne služby v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach poskytujeme klientom právne služby v hmotnoprávnych otázkach a súčasne zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Obchodné právo

Tvorí významnú oblasť činnosti našej advokátskej kancelárie, ktorej sa venuje každý z našich právnikov. To nám umožňuje zabezpečiť právne služby pre akúkoľvek obchodnú spoločnosť. V tejto právnej oblasti sa zameriavame predovšetkým na:

Právo obchodných spoločností

Majetok obchodných spoločností

Právne audity obchodných spoločností - “due diligence”

Nekalú súťaž, leasing, obchodné zmluvy

Cenné papiere, konkurz a reštruktulizáciu

Zastupovanie pred živnostenskými úradmi a obchodnými registram

Zastupovanie v obchodných sporoch

Účasť na celoslovenckých projektoch v oblasti bytovej výstavby

Vrátane výstavby rodinných domov a bytových domov

Verejné obstarávanie