Oblasti praxe

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ponúka komplexné právne služby v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach poskytujeme klientom právne služby v hmotnoprávnych otázkach a súčasne zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Občianske právo

Ako zakladné právne odvetie slovenského právneho systému tvorí dôležitú časť našej činnosti. V tejto právnej oblasti sa zameriava predovšetkým na :

Práva k nehnuteľnostiam, záložné právo

Nájomne a leasingové vzťahy k nehnuteľným a hnuteľným veciam

Poisnté zmluvy

Ostatné osobnosti, rodinné právo

Zastupovnie v procesoch pred súdmi

Mediálne právo