Oblasti praxe

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ponúka komplexné právne služby v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach poskytujeme klientom právne služby v hmotnoprávnych otázkach a súčasne zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Ústavné právo a ochrana základných ľudských práv a slobôd

Ochrana základných prav a slobôd, na úrovni Slovenskej republiky, ako aj na úrovni medzinárodnoprávnej ochrany

Vypracovanie podaní na Ústavný súd SR

Vypracovanie sťažností na Európsky súd pre ľudské práva